Działalność nierejestrowana vs. JDG – jak prowadzić biznes?

Osiągasz przychody z tytułu wykonywanej działalności? W takim przypadku możesz albo skorzystać z przepisów umożliwiających działalność nierejestrowaną, albo założyć własną firmę. Co wybrać?

Kiedy warto prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana, nieewidencjonowana albo nierejestrowa jest rodzajem działalności, która od osoby nie wymaga jej rejestracji, a w związku z tym związana jest z ograniczonymi formalnościami w porównaniu do własnej firmy.

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną? Żeby skorzystać z takiej formy działalności, należy spełnić poniższe wymogi:
– Być osobą fizyczną, czyli nie można być wspólnikiem w spółce,
– Osiągać miesięczne przychody na poziomie do 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę – w 2022 roku jest to kwota 1505 złotych miesięcznie,
– W ostatnich 60 miesiącach nie można prowadzić działalności gospodarczej.

Należy też wskazać, że działalność ta nie będzie możliwa, gdy prowadzona praca wymaga posiadania zezwoleń, koncesji albo też wpisania do rejestru działalności regulowanej.

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie musi zakładać firmy w CEIDG, nie musi odprowadzać zaliczek na podatek, a także opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.

Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy wymagają, by prowadziła ona ewidencję sprzedaży w formie uproszczonej, wystawiała na życzenie klientów faktury albo rachunki, przestrzegała praw konsumenckich, a także rozliczała swoje przychody w deklaracji rocznej PIT – zastosowanie ma wtedy opodatkowanie według skali podatkowej.

Kiedy warto prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Z drugiej strony dostępna jest działalność jednoosobowa – JDG, która wymaga rejestracji. W określonych przypadkach jest ona lepszym rozwiązaniem niż korzystanie z działalności nierejestrowanej.

Najważniejsze zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej to przede wszystkim brak ograniczeń dotyczących przychodów, co daje przedsiębiorcy większą swobodę w zawieraniu nowych umów z klientami. Przedsiębiorca może też przez składki ubezpieczeniowe zadbać o swoją przyszłość i korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.

Minusem są głównie większe koszty, ponieważ poza opodatkowaniem trzeba również opłacać składki. Należy też pamiętać o formalnościach związanych z prowadzeniem działalności, które mogą być czasochłonne. Przedsiębiorca musi między innymi odprowadzać zaliczki na podatek, składki ubezpieczeniowe. Odpowiada też swoim majątkiem osobistym za zadłużenie firmy.

Wobec tego w zestawieniu jak działalność nierejestrowana vs. JDG każda forma prowadzenia działalności ma swoje zalety i wady. Warto więc porównać je ze sobą, aby wybrać opcję dla siebie. Zasięgnij porad związanych z działalnością nierejestrowaną zawartych także w portal finansowy faktura.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *