Uczmy się razem języka angielskiego z pomocą czasownika HAVE!

Nauka języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach naprawdę potrzebna. Jest to język, którym mówi się prawie wszędzie na świecie i nie da się go uniknąć nawet w zaciszu własnego domu. Ale co mogę zrobić, jeśli nie jestem dobry z angielskiego? Jedynym sposobem, aby nauczyć się angielskiego naprawdę dobrze, jest ciągłe ćwiczenie i mówienie. W przeciwnym razie niewiele się w tym względzie poprawimy.

Angielski sam w sobie nie jest trudnym językiem. Trzeba się go tylko nie bać i używać aktywnie. Aby to zrobić, trzeba jednak znać podstawowe słowa i zwroty.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 2 krótkie przykłady użycia czasowników nieregularnych w czasach angielskich, abyś już dziś wyniósł z nich coś nowego.

Czasowniki nieregularne – czym są?

Jak zapewne wszyscy wiecie, czasowniki w języku angielskim występują w 2 rodzajach:

– Czasowniki regularne

– Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne to czasowniki, których musimy się nauczyć na pamięć. Potrzebujemy ich do tworzenia zdań w różnych czasach (przeszły, teraźniejszy…). Każdy czasownik nieregularny ma 3 formy. Dowiesz się jak używać tych czasowników i kiedy wybrać którą formę w poniższych przykładach.

Czasownik HAVE

Dla czasownika HAVE, musisz znać 3 podstawowe formy. To dlatego, że jest to czasownik nieregularny, którego trzeba się nauczyć na pamięć.  Obmiana HAVE jest jednym z powodów, dla których powinniśmy opanować ten czasownik we wszystkich jego formach. Nie martw się, to nie jest takie trudne. 3 formy naszego czasownika HAVE to:

Formy czasownika HAVE

Bezokolicznik: HAVE /hæv/

Czas przeszły: HAD /hæd/

Imiesłów bierny: HAD /hæd/

Czas past simple of HAVE

Ten czas pokazuje wydarzenie w przeszłości, które już miało miejsce (najczęściej po jakimś odstępie czasu). Zdarzenie mogło się zdarzyć raz, ale mogło się również zdarzyć wielokrotnie. Czas past simple nie bierze pod uwagę liczby pojedynczej/liczby mnogiej ani 3. osoby.

Aby utworzyć czas przeszły prosty używamy czasownika w 2. formie lub czasie przeszłym HAD.

Zdania przeczące tworzymy poprzez użycie bezokolicznika HAVE w połączeniu z przymiotnikiem „did not/didn’t”.

Zauważ, że dla zdań przeczących nie używamy hadn’t ale „DID NOT HAVE”!

Przykłady:

I had a book at home. – Czas przeszły

He hadn’t a pen.“  – niewłaściwy

He did not have a pen. – Bezokolicznik

They had a lot of paintings. – Czas przeszły

Czas przeszły czasownika HAVE

Używamy tego czasu dla wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i miały określony czas trwania. Dla czasu przeszłego ciągłego, używamy czasownika w formie podstawowej (bezokolicznik) „HAVE” w połączeniu z końcówką -ing. To daje nam czasownik HAVING.

Zawsze dodajemy czasownik „was/ were” przed czasownikiem w formie HAVING dla tego czasu. Aby wyrazić zdania przeczące, zamiast „was/were” używamy ich form przeczących, mianowicie „was not/wasn’t” lub „were not/weren’t”.

Użycie WAS i WERE

Czasownika WAS używamy w zdaniach w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej (I, He/She/It).

Czasownika WERE używamy we wszystkich innych formach osobowych (You, We, They).

Przykłady:

  • Last month we were having a really good time.
  • Last month we weren’t having really a good time.

Nauka języka obcego nie jest nauką o rakietach, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić. Wszyscy myślą, że potrzeba naturalnego talentu, aby nauczyć się angielskiego. Ale to nie jest prawda. Kluczem do prawidłowej nauki jest wytrwałość i zaangażowanie w naukę czegoś nowego. Dlatego zdecydowanie nie poddawaj się, a efekty uzyskasz w krótkim czasie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *