Z jakimi kosztami związana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka umożliwia osobom zadłużonym znacznie łatwiejsze uregulowanie posiadanych długów. Kto może skorzystać z tej procedury? Z jakimi kosztami związane jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Regulowana Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. Prawo upadłościowe upadłość konsumencka ma na celu pomoc w spłacie długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy do uregulowania zobowiązań, a także pozwala na ich całościowe lub częściowe umorzenie.

Zgodnie z przepisami upadłość konsumencka mogą ogłosić konsumenci, czyli osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Drugim ważnym warunkiem jest niewypłacalność, czyli brak możliwości spłaty długów.

Aby skorzystać z procedury, konieczny jest też wniosek o upadłość konsumencka, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do sądu.

Koszty upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka Śląsk związana jest z określonymi kosztami, które musi ponieść dłużnik. Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

Pierwszym wydatkiem jest opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wynosi ona 30 złotych. Potwierdzenie złożenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Następnie koszty związane są z wynagrodzeniem syndyka, który zarządza masą upadłościową należącą do dłużnika. Koszty te zależne są od wielu czynników, między innymi od wysokości zobowiązań, liczby wierzycieli, stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku uproszczonego postępowania upadłościowego zwykle wynoszą one 4-7 tysięcy złotych, natomiast wtedy, gdy trzeba sprzedać nieruchomość lub dłużnik ma większy majątek, wydatek może przekroczyć 10 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *